Boedel / Faillissement

In het familierecht, vermogensrecht en de faillissementspraktijk heeft de verschuiving van een klassieke administratie naar het gebruik van “Blockchain” in de maatschappij grote gevolgen!

Als advocaat / curator kunt u te maken krijgen met :

  • ondernemers met Blockchain eigendommen (boedelverdeling / faillissement);
  • faillissementen van cryptocurrency miners / beursen;
  • doorgesluisde betalingen / bedragen in cryptovaluta;
  • (paulianeuze) Blockchain transacties;
  • eigendomsrecht van goederen / zaken op de Blockchain;
  • aanwezigheid van cryptomunten in de boedel, etc.

In het familierecht en faillissementsrecht is Blockchain zeker nu al relevant! De klassiek gebouwde indicatoren en queries zijn op dit moment vaak nog onvoldoende op Blockchain ingezoomd. Wij bieden ondersteuning op een breed vlak. Denk aan ondersteuning bij het traceren van de aanwezigheid van Crypto en Blockchain producten in een boedel, faillissementen van ondernemers met de betreffende Blockchain eigendommen, paulianeuze Blockchain transacties, de potentiële strijdigheid van smart contracts met het fixatiebeginsel en het te gelde maken van cryptogelden voor de curator of belanghebbende(n). Dit alles ten behoeve van een efficiënte en effectieve afwikkeling van het faillissement of boedelscheiding.
Met onze praktische aanpak, o.a. door middel van een Quickscan en bevindingenrapport binnen 24 uur, kunnen wij snel schakelen en u de juiste oplossing bieden. Onze aanpak vertaalt zich vaak in een toename van de omvang van de boedel en draagt bij aan het rechtmatigheidsonderzoek.
Vanzelfsprekend zijn wij bekend met het insolventierecht en de Insolad praktijkregels van de Vereniging Insolventierecht Advocaten.

Graag maken wij nader kennis met u en nodigen u daarvoor van harte uit contact met ons op te nemen.

 

Vraag ons vrijblijvend naar de mogelijkheden!

globe_location

Nederland

call

+31 (0) 72 7100130

Uw contactgegevens:

Sub-categorie
AdvocaatCuratorNotarisOverheidJustitieAnders

Eventueel bijlagen: