Nalatenschap

In de nalatenschapsafwikkeling heeft de verschuiving van een klassieke boedelbehandeling naar het gebruik van “Blockchain” in de maatschappij grote gevolgen!

Als notaris kunt u o.a. te maken krijgen met :

  • Onroerend goed op de Blockchain;
  • Eigendomsrecht van roerende goederen / zaken op de Blockchain;
  • Aanwezigheid van cryptomunten in de boedel, etc.

In het erfrecht en bij overige boedelverdeling is Blockchain zeker ook relevant!  Wij bieden ondersteuning op een breed vlak; denk aan ondersteuning bij verdelingen van ondernemers met Blockchain eigendommen, Blockchain transacties, de potentiële strijdigheid van smart contracts met het fixatiebeginsel en het te gelde maken van cryptogelden voor de erfgenamen. Dit alles ten behoeve van een efficiënte en effectieve afwikkeling van zaken en boedelverdeling.
Met onze praktische aanpak kunnen wij snel schakelen en u de juiste oplossing bieden. Onze aanpak vertaalt zich vaak in een toename van de omvang van de boedel en draagt bij aan het rechtmatigheidsonderzoek.
Vanzelfsprekend zijn wij bekend met het erfrecht en blijven te allen tijde onafhankelijk.

Graag maken wij nader kennis met u en nodigen u daarvoor van harte uit contact met ons op te nemen.

 

Vraag ons vrijblijvend naar de mogelijkheden!

globe_location

Nederland

call

+31 (0) 72 7100130

Uw contactgegevens:

Sub-categorie
AdvocaatCuratorNotarisOverheidJustitieAnders

Eventueel bijlagen: