Nieuws

Gerechtelijke Uitspraken :

-> Civiel recht / Rechtbank Amsterdam: Is een verplichting tot betaling in Bitcoin een verifieerbare vordering?

-> Strafrecht / Gerechtshof Den Haag: Bitcoins gemined met gestolen stroom?

Interessante nieuwsartikelen :

-> Centrale Banken op de Blockchain

-> Kunst op de Blockchain

-> Accountant op de Blockchain

-> UK kadaster op de Blockchain

-> Fietsen op de Blockchain

-> 600.000 Nederlanders op de Blockchain

-> Testament op de Blockchain

-> Bankrekening op de Blockchain

-> Inkomstenbelasting op de Blockchain

-> Definitie van Cryptovaluta bij Wikipedia

Overig :

-> Wist u dat er, behalve Bitcoin, in totaal meer dan 2.000 cryptomunten zijn?!

Omschrijving Rechtbank Amsterdam over Bitcoin:

Een bitcoin bestaat, zo begrijpt de rechtbank, uit een unieke, digitaal versleutelde reeks van cijfers en letters opgeslagen op de harde schijf van de computer van de rechthebbende. Bitcoins worden ‘geleverd’ door het verzenden van bitcoins van de ene wallet naar de andere wallet. Bitcoins zijn op zichzelf staande waarde-bestanden, die bij een betaling rechtstreeks door de betaler aan de begunstigde worden geleverd. Hieruit volgt dat een bitcoin een waarde vertegenwoordigt en overdraagbaar is. Naar het oordeel van de rechtbank vertoont het hiermee kenmerken van een vermogensrecht. Een vordering tot betaling in bitcoin is dus te beschouwen als een vordering die voor verificatie in aanmerking komt.