Over ons

Blockchain en de belangrijkste toepassingen van deze technologie (cryptocurrency en smart contracts) bieden grote voordelen en kunnen een enorme impact hebben. Ook bij familiare zaken, nalatenschap,  justitieel onderzoek en in het faillissementsrecht is Blockchain relevant.

Wij hebben ons de afgelopen jaren gespecialiseerd in de Blockchain technologie & materie.

Door ons specialisme kunnen wij u op een zeer breed vlak ondersteuning bieden; denk onder andere aan assistentie bij onderzoek naar cryptogelden in familiaire zaken, nalatenschap, geldstromen, of faillissementen, paulianeuze Blockchain transacties, de potentiële strijdigheid van smart contracts met het fixatiebeginsel en het te gelde maken van cryptogelden voor de belanghebbende(n). Dit alles ten behoeve van een efficiënte en effectieve afwikkeling van zaken. Met onze praktische aanpak kunnen wij snel schakelen en u de juiste oplossing bieden. Onze aanpak vertaalt zich vaak in een toename van de omvang van “de boedel” en draagt bij aan het rechtmatigheidsonderzoek. Vanzelfsprekend zijn wij bekend met de diverse wetten en relevante regelgeving.

Nadat wij in 2012 voor het eerst met Bitcoin in aanraking zijn gekomen, hebben wij ons in de jaren erna gespecialiseerd in het gebruik van Blockchain in de meest brede zin van het woord. Met onze onafhankelijke expertise kunnen wij onze cliënten (Justitie, Curatoren, Notarissen, Nalatenschapsmakelaars, etc.) een helpende hand en ondersteuning bieden bij alle voorkomende Blockchain vraagstukken. 

Thans hebben wij als onafhankelijk deskundige en crypto-blockchain-specialisten voor alle beschikbare Blockchains, cryptocurrencies en tokens diverse accounts bij de verschillende crypto exchanges en connecties met de key-players en ontwikkelaars van de Blockchain economie. Hierdoor kunnen wij de diverse Blockchainketens identificeren, ermee in contact treden en kunnen wij bij de betreffende Blockchain aanhaken en saldi / transacties controleren.

Door middel van het toepassen van een laagdrempelige “Quickscan” kunnen wij de door u aangetroffen onregelmatigheden in de administratie nader traceren, onderzoeken, identificeren om te zien welke Blockchain van toepassing is.

Naar aanleiding hiervan ontvangt u van ons een onafhankelijk adviesrapport en overleggen wij met u de mogelijkheden, om het eigendom en/of bijbehorende bedragen voor u veilig te stellen, om te zetten en eventueel te beheren.

 

 

Heeft u een “Blockchain-vraagstuk” ?

Vraag ons vrijblijvend naar de mogelijkheden!

globe_location

Wereldwijd

call

+31 (0) 72 7100130

Uw contactgegevens:

Sub-categorie
AdvocaatCuratorNotarisOverheidJustitieAnders

Eventueel bijlagen: