Privacy

Uw Privacy vinden wij belangrijk !

Privacyverklaring  CryptoCurators BV / BlockchainCurator

Inleiding

CryptoCurators BV; BlockchainCurator (BC) is een bemiddelingsloket dat door belanghebbenden kan worden benaderd en/of ingeschakeld voor hulp bij de behandeling van een blockchain en of cryptocurrency vraagstuk.

Bescherming van gegevens
BC acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar relaties en de bezoekers van onze website van essentieel belang voor zijn activiteiten.
BC respecteert uw privacy en hecht veel waarde aan het vertrouwen dat u stelt in onze werkwijze. BC zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. BC houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt aan de verwerking van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens gebruikt BC en waarom
Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon, zoals een naam of een huisadres. Wij verwerken deze gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Als BC telefonisch, per e-mail of met het contactformulier op de website www.BlockchainCurator.nl benadert met een verzoek om informatie of bemiddeling, dan worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw verzoek. Uw gegevens worden daartoe opgenomen in een registratiesysteem en bewaard zolang als nodig is voor de afhandeling van uw verzoek. BC verstrekt geen persoonsgegevens of zaaksinhoudelijke informatie aan anderen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uw persoonsgegevens worden binnen BC alleen ingezien door die medewerkers die uw gegevens nodig hebben om op een juiste wijze uw verzoek tot informatie of bemiddeling te kunnen uitvoeren.

Wij beschermen uw gegevens
U mag verwachten dat BC uw privacy waarborgt. Onze computersystemen zijn beveiligd en verkregen gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Klikgedrag en bezoekgegevens
BC houdt soms algemene bezoekgegevens van zijn website www.BlockchainCurator.nl bij. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BC gebruikt deze informatie om de gebruikersvriendelijkheid van zijn website te verbeteren. De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. BC verstrekt deze gegevens niet aan derden.

Google Analytics
Met behulp van Google Analytics, een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google, houdt BC  bij hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties bij Google’s zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Gebruik van cookies
BC maakt soms bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een internpagina op de harde schijf van een computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Dankzij cookies is het mogelijk om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Hoe u dit kunt doen, staat in de help-functie van uw browser of bijvoorbeeld in de toelichting door de Consumentenbond.

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
Indien u een relatie met BC heeft, heeft u het recht uw persoonlijke gegevens in te zien. U kunt daartoe een schriftelijk verzoek indienen. Indien het door BC verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Evaluatie onderzoeken
BC kan klantgegevens gebruiken bij onderzoek naar bijvoorbeeld de tevredenheid over onze dienstverlening of de behoefte aan nieuwe producten. Mogelijk benaderen wij u met het verzoek om deel te nemen aan een dergelijk onderzoek. Uiteraard staat het u geheel vrij om van deelname af te zien.

Aanpassen privacy statement
BC behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website en  op deze pagina worden gepubliceerd.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid, neem dan contact met ons op.